FIKSNA PROTETIKA

IMPLANTOLOGIJA

Ugradnja implantata 390-500€
Straumann

Sweden&Martina

500€

390€

Sinuslift

Augmentacione procedure sa prirodnom ili vestackom kosti

od 300€

od 200€

ORALNA HIRURGIJA

Ekstrakcija zuba (vađenje zuba) 20€
Komplikovana ekstrakcija zuba 30€
Hiruška ekstrakcija umnjaka 50-100€
Incizija abscesa sa terapijom 20€
Apikotomija 50-100€
Gingivektomija 25€
Cistektomija 100€
Resekcija frenuluma 50€

ESTETSKA STOMATOLOGIJA 

Kućno beljenje 35-100€
Beljenje avitalnog zuba 25€
Kompozitne plombe od 20€
Kompozitne fasete (Edelweiss viniri) 80-100€
Keramičke fasete (viniri) 180-200€
Keramičke plombe – Inleji 100€

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Metalokeramička kruna 85€
Bezmetalna keramička kruna 200€
Metalokeramička kruna na implantu (sa abatmentom) 140-200€
Bezmetalna keramička kruna na implantu ( sa abatmentom) 250-300€
Livena nadogradnja 35€
Fiberglas nadogradnja 35€
Privremena kruna 0-10€

MOBILNA PROTETIKA

Totalna proteza 250€
Parcijalna akrilatna proteza 200€
Wisil parcijalna skeletirana proteza 300€
Wisil parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima 450€
Reparatura proteze 20-40€

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 20€
Obrada parodontalnih džepova 10€
Terapija parodontalnog apscesa 20€
Hiruško lečenje parodontopatije (Widmanova)-po zubu 40€

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA 

Kompozitni ispun (bela plomba) 20€
Kompozitna nadogradnja 30€
Endodontski tretman (lečenje zuba) 20€
Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba 20€
Obrada parodontalnog džepa 10€

ORTOPEDIJA VILICA

Fiksni aparat po vilici 650€
Mobilni aparat po vilici 250€

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Uklanjanje mekih naslaga 10€
Zalivanje fisura 10€
Ekstrakcija mlečnog zuba 10€
Okluzalni Splint 35-50€