IMPLANTOLOGIJA

Ugradnja implantata sa suprastrukturom (nadgradnjom) 390-500€
Ugradnja mini implanata 350€
Sinuslift 450€

ORALNA HIRURGIJA

Ekstrakcija zuba (vađenje zuba) 20€
Komplikovana ekstrakcija zuba 30€
Hiruška ekstrakcija umnjaka  50-100€
Incizija abscesa sa terapijom  20€
Apikotomija 50-100€
Gingivektomija 25€
Cistektomija 100€
Resekcija frenuluma 50€

ESTETSKA STOMATOLOGIJA 

Lasersko beljenje 100€
Kućno beljenje 35-100€
Beljenje avitalnog zuba 25€
Kompozitne plombe (sendvič tehnika) 35€
Kompozitne fasete 40€
Keramičke fasete (viniri) 200€
Keramičke plombe – Inleji 100€

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

FIKSNA PROTETIKA

Metalokeramička kruna 85€
Bezmetalna keramička kruna 200€
Metalokeramička kruna na implantu (sa abatmentom) 160€
Bezmetalna keramička kruna na implantu ( sa abatmentom) 300€
Livena nadogradnja 35€
Fiberglas nadogradnja 35€
Privremena kruna 0-10€

MOBILNA PROTETIKA

Totalna proteza 160€
Parcijalna akrilatna proteza 150€
Wisil parcijalna skeletirana proteza 250€
Wisil parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima 450€
Reparatura proteze 20-40€

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 20€
Obrada parodontalnih džepova 10€
Terapija parodontalnog apscesa 20€
Hiruško lečenje parodontopatije (Widmanova terapija) 40€

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA 

Kompozitni ispun (bela plomba) 20€
Kompozitna nadogradnja 30€
Endodontski tretman (lečenje zuba) 20€
Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba 20€
Obrada parodontalnog džepa 10€

ORTOPEDIJA VILICA

Fiksni aparat po vilici 650€
Mobilni aparat po vilici 250€

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Uklanjanje mekih naslaga 10€
Zalivanje fisura 10€
Ekstrakcija mlečnog zuba 10€
Okluzalni Splint 50€