sertifikat 4
sertifikat 3
sertifikat 2
sertifikat 1
logo 4
logo 3

Vađenje zuba

BUDITE U SIGURNIM RUKAMA SPECIJALISTA ORALNE HIRURGIJE!
Važno je da zub vadi vešt hirurg jer se na taj način obezbeđuje dobro zarastanje, očuvanje kosti, umanjuju se postoperativne komplikacije i bol posle vađenja zuba.
100% BEZBOLNI TRETMANI
  • Implanti
  • Vađenje impaktiranih i poluimpaktiranih umnjaka
  • Apikotomije od
  • Sanacija parodontalnih džepova i parodontalna hirurgija
  • Ciste
  • Sinus

Oralna hirurgija

Stomatološka ordinacija Dr Pilipović vrši sve hirurške intervencije u usnoj duplji koje se izvode u potpuno bezbolnom stanju za pacijenta i kad je potrebno uz prisustvo opšteg anesteziologa. Oralna hirurgija obuhvata sve oralne zahtevne intervenicje, kao što su vađenje umnjaka operacijom, operacije na korenu zuba kao i vađenje oštećenih ili zaostalih korena zuba. Oralna hirugija se odnosi i na operacije desni kao i na rekonstrukciju usne duplje.

Naše usluge iz oblasti oralne hirurgije

Apikotomija

Apikotomija je hiruški način lečenja patoloških promena na vrhu korena zuba kada se odstranjuje patološki sadržaj iz kosti i deo korena zuba pri čemu zub ostaje u vilici. Ovaj zahvat se radi kada se zub želi sačuvati u vilici. Radi se u lokalnoj anesteziji i pacjent odmah posle toga ide kući…
Pročitaj više

Predprotetska hirurgija

Često je potrbno da se pre izrade nekih protetskih radova, proteza ili mostova, pripreme tkiva u ustima hiruškim putem sa ciljem da proteza adekvatno stoji u ustima ili da se obezbedi prostor za mostove. Ove intervencije rade se najčešće na mekim tkivima tj. sluzokoži usne duplje, ali moguće je da se rade na koštanim tkivima.
Pročitaj više

Implatati

Implatologija je oblast koja privlači veliku pažnju, zato što se na ovaj način zbrinjava veliki broj pacijenata koji su do sada nosili PROTEZE, ugradnjom implatata i izradom adekvatnog protetskog rada pacijenti mogu uspesno nosit FIKSNE NADOKNADE (MOSTOVE).
Pročitaj više

Umnjaci

Umnjaci su zubi koji nicu znatno kasnije od ostalih zuba, lošijeg su kvaliteta i mnogo češće se kvare.Takođe za njihovo nicanje često ne preostane dovoljno mesta u vilici u kojoj su se smestili svi ostali zubi i koja više ne raste.
Pročitaj više