Ortodoncija

Ortopedija vilica (ortodoncija) je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti položaja zuba, nepovoljnog odnosa vilica i asimetričnosti lica kod dece i odraslih. Cilj ortodontske terapije je da se postigne dobra funkcija i idealna estetika a u skladu sa izgledom vašeg lica.Ortodontski aparati mogu biti fiksni i pokretni.Proizvode blage sile koje pomeraju zube i postavljaju ih u željeni položaj.
pravilno-cuvanje-proteze
proteze
mobilna-proteza
ortodoncija

Razlika izmedju mobilnih i fiksnih proteza

MOBILNI aparati za ispravljanje zuba koriste se kod dece dok vilica raste, utiču na rast vilice i omogućavaju pravilan smeštaj zuba. One se nose nekoliko sati na dan pacijent ih sam skida i stavlja.

Rezultati koji se postižu ovim protezama su brzi i trajni uz uslov da deca redovno nose ove aparate, što je jedan od glavnih nedostataka ovih aparata.

FIKSNE proteze za razliku od mobilnih fiksiraju se za zube i može ih skinuti samo stomatolog po završetku terapije. Pacijenti nose ove aparate najčešće godinu do dve dana. Fiksne proteze su indikovane kako za decu tako i za odrasle pacijente.

Kada treba započeti nošenje proteza?

Nošenje proteza moguće je započeti periodu mešovite denticije tj. u periodu kada u vilicama dece postoje istovremeno i mlečni istalni zubi. Taj period je veoma povoljan za nošenje MOBILNIH proteza, jer je moguće iskoristiti rast dece, a samim tim i njihovih vilica za smeštaj zuba.

Terapiju ortodonskim aparatima moguće je započeti i u stalnoj denticiji bez obzira na broj godina pacijenta. U tom slučaju postavljaju se FIKSNI ortodonski aparati koji praktično pomera samo zube, a ne utiče na rast vilica, ako pacijent više ne raste. Trajanje lečenja orodonskim aparatima direktno zavisi od godina pacijenta, što je pacijent stariji lečenje će biti duže jer je kost čvršća, što usporava pomeranje zuba.

Zašto se „krive“ zubi?

Postoji veliki broj razloga zbog kojih se „krive“ zubi. Neki od razloga je prerano vađenje mlečnih zuba, disproporcija veličine zuba i veličina vilica, nemogućnost nicanja zuba usled neke „prepreke“…

Sve su ovo razlozi zbog kojih se zubi ne nalaze na svom mestu u vilici, a to ima za posledicu osim estecskih smetnji i smanjenu efikasnost celog zubika prilikom odgrizanja i žvakanja hrane.

Zašto se podvrgnuti ortodonskom lečenju?

Osim estetskih smetnji pacijenti sa nepravilnim položajem zuba u vilici i nepravilnim zagrižajem imaju smanjenu efikasnost celog žvaćnog sistema prilikom žvakanja hrane.

Nemogućnost prirodnog samočišćenja na mestima teskobe zuba dovodi do zadržavanje hrane i pojave kamenca na tim mestima što ima za posledicu nastanak karijesa ili parodontološke probleme. Veće nepravilnosti zuba dovode i do bolnog sindroma viličnog zgloba.

zasto-da-nosite-proteze
savrsen-osmeh