Režanj operacije

Režanj operacija je deo treće faze lečenja parodontopatije. Predstavlja hirušku intervenciju koja se radi u lokalnoj anestaziji i posle koje pacijent odmah ide kući.

Hiruški se podigne gingiva oko zuba da bi se mehanički ukloniti sav dentalni plak koji sadrži bakterije, kamenac i patološki promenjeno tkivo koje nije dostupno pri konzervativnom lečenju.

Nakon toga se gingiva vrati na svoje mesto. Ova intervencija može znatno da produži vek zuba zahvaćenih parodontopatijom i da zaustavi napredovanje bolesti.

rezanj-operacije