Krunice i mostovi

Krunice i Mostovi su fiksne nadoknade, zovu se fiksne zato što se trajno cementiraju u ustima pacijenata i može ih skinuti samo stomatolog za razliku od proteza koje pacijent sam skida i stavlja radi održavanje higijene.

Krunice predstavljaju zubnu nadoknadu koja nadoknađuje destruirani deo krunice prirodnog zuba. Koristi se kada su defekti na zubu jako veliki i kao takvi ne mogu se rekonstruisati plombom. Predstavlja najbolju zaštitu za zub (poduslovom da se korektno izradi) jer onemogućava tzv. mikrocurnje, tj prodor pljuvačke, hrane i bakterija na mesta na zubu koja su nedostupna za ćišćenje što dovodi do nastanka karijesa i daljeg propadanja zuba.

Mostovima se nadoknađuje veći broj izgubljenih zuba. Da bi se jedan most izradio potrebno je da postoji minimum dva zuba sa jedne i druge strane bezubog polja koji će služiti kao nosači mosta.

To praktično znači da je potrebeno obrusiti dva zuba da bi se na njima izradio most koji će nadoknaditi jedan ili više izgubljenih zuba. Mostovi se mogu izrađivati na prirodnim zubima ali i na implatatima.

krune-i-mostovi