Proteze – zubne proteze, akrilatne proteze, kombinovane proteze

Zubne proteze se veštačke nadoknade koje se izrađuju kod pacijenata koji su totalno bezubi ili kod pacijenata kojima nedostaje veći broj zuba, a pri tome nema uslova za izradu fiksnih nadoknada (mostova).

Akrilatne proteze („plastične“) izrđuju se kao totalne-kod bezubih pacijenata i kao parcijalne-kod krezubih pacijenata. Izrađuju se od specijalnih „plastičnih“ materijala.
vizilVizil proteze („metalne“) izrađuju se od specijalnih nerđajućih metala, lake su za nošenje, znatno konfornije za pacijente zbog toga što zauzimaju mnogo manju površinu od akrilatnih proteza, ne lome se.

Kombinovani radovi su kombinacija Vizil proteza i specialno dizajniranih krunica i mostova. Ovim radovima moguće je izvesti da se ne vidi kukica tj. moguće je obezbediti druge vrste retencije npr. ATEČMENI u vidu kopče…Kombinovani radovi su NAJBOLJI za pacijente, jer najčvršće stoje, zauzimaju najmanju površinu, ne lome se i izgledaju najprirodnije.

Danas se kod nas izrađuje veliki broj proteza uglavnom iz finansijskih razloga. U budućnosti taj broj biće znatno smanjen iz razloga što se veliki broj krezubih i bezubih pacijenata mogu adekvatno sanirati implatatima i fiksnim nadoknadama i na taj način im se omogućiti znatna komfornost.

proteze-za-zube