top of page

Цифровой дизайн улыбки

Все более сложные протезные реконструкции в эстетической зоне работают.имес с применением ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНА УЛЫБКИ
 

Бесплатно для всех наших пациентов

Digatalni dizajn osmeha

Digital smile design

 

Digitalni dizajn osmeha (eng. digital smile design - DSD) je proces kreiranja estetski optimalnog osmeha uz pomoć digitalnih tehnologija. Ovaj proces uključuje korišćenje različitih digitalnih alata, kao što su softveri za obradu slike i video zapisa, digitalne kamere, skeneri, kao i CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) tehnologije.

Digitalni dizajn osmeha koristi se u stomatologiji i estetskoj medicini kako bi se pacijentima omogućilo da vide kako će njihov osmeh izgledati nakon tretmana. To pomaže stomatolozima i estetskim hirurzima da preciznije planiraju i izvrše tretmane, a pacijentima omogućava da vide svoj budući osmeh pre nego što se tretman izvede.

Proces digitalnog dizajna osmeha obično počinje fotografisanjem i snimanjem video zapisa zuba i usana pacijenta. Ove informacije se zatim obrađuju digitalnim softverima kako bi se napravio 3D model osmeha. Stomatolozi i estetski hirurzi mogu koristiti ovaj model da bi predložili različite tretmane i simulirali krajnje rezultate.

Digitalni dizajn osmeha je koristan alat koji pomaže pacijentima da postignu željeni izgled svog osmeha, a stomatolozima i estetskim hirurzima da izvode preciznije i efikasnije tretmane.

bottom of page