top of page

Cenovnik

IMPLANTOLOGIJA

Ugradnja implantata                                                              390-600€

Straumann                                                                             500-600€

Osstem                                                                                         390€    

Sweden&Martina                                                                          390€

Sinuslift                                                                                  od  300€

Augmentacija sa prirodnom ili zamenikom za  kost                od 200€

 

 

ORALNA HIRURGIJA

Ekstrakcija zuba (vađenje zuba)                                                 od25€

Komplikovana ekstrakcija zuba                                                 30-50€

Hiruška ekstrakcija umnjaka                                                         100€

Incizija abscesa sa terapijom                                                          30€

Apikotomija                                                                                 100€

Gingivektomija (po zubu)                                                          od 30€

Cistektomija  (HP analiza se dodatno placa)                           od 100€

Resekcija frenuluma                                                                       50€

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA 

Kućno beljenje                                                                       40-100€

Beljenje avitalnog zuba (po seansi)                                               25€

Kompozitne plombe                                                                od 25€

Kompozitne fasete (Edelweiss viniri)                                      od 100€

Keramičke fasete (viniri)                                                       160-200€

Keramičke plombe - Inleji                                                            100€

 

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Metalokeramička kruna                                                              100€

Bezmetalna keramička kruna                                              130-180€

Metalokeramička kruna na implantu                                   160-200€

Bezmetalna keramička kruna na implantu                                  200€

Livena nadogradnja                                                                      35€

Fiberglas nadogradnja                                                                 35€

Privremena kruna                                                                    10-20€

Splint za bruksizam                                                                      50€

 

MOBILNA PROTETIKA

Totalna proteza                                                                          300€

Parcijalna akrilatna proteza                                                        250€

Wisil parcijalna skeletirana proteza                                            400€

Wisil parcijalna skeletirana proteza sa atecmenima             450-500€

Reparatura proteze                                                                 20-40€

Zamena atecmena na Wisil protezi (par)                                      30€

 

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba                                  25€

Obrada parodontalnih džepova                                                  15€

Terapija parodontalnog apscesa                                                  30€

Hiruško lečenje parodontopatije (Widmanova)-po zubu  od       40€

 

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA 

Kompozitni ispun (bela plomba)                                                 25€

Kompozitna nadogradnja                                                           35€

Endodontski tretman (lečenje zuba)                                      25-50€

Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba                              25€

Obrada parodontalnog džepa                                                    15€

 

ORTOPEDIJA VILICA

Fiksni aparat po vilici                                                           od 650€

Mobilni aparat po vilici                                                        od 250€

 

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Uklanjanje mekih naslaga                                                          15€

Zalivanje fisura                                                                          10€

Ekstrakcija mlečnog zuba                                                          15€

Okluzalni Splint                                                                    40-50€

*Plaćanja se vrše u DINARSKOJ protivrednosti, po kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

bottom of page