top of page

Saveti stomatologa

Uputstvo o održavanju totalnih proteza

Proteze bez obzira da li se radi o parcijalnim ili totalnim predstavljaju strano telo, i veliku promenu za pacijenta što zahteva adaptaciju pacijenta na njih. Tokom adaptacionog perioda PACIJENT MOŽE DA IMA ODREĐENE TEGOBE: muka, pojačano lučenje pljuvačke, nejasan govor, menjanje osećaja ukusa i govora… Sve ove tegobe su NORMALNE I PROLAZNOG KARKTERA, a da bi se one što pre eliminisale potrebno je pridržavati se sledećih UPUTSTAVA:

1. Pacijent mora da ima STRPLJENJA da bi što pre naučio da se služi sa novim protezama.

2. Da NE NOSI STARE PROTEZE ako ih ima, jer je na njih već adaptiran, pa se tako svakom pacijentu čini da su stare proteze bolje od novih što naravno nije tačno.

3. Pre stavljanja proteze u usta treba OVLAŽITI PROTEZU MLAKOM VODOM kako bi se smanjio osećaj stranog tela.

4. Prvih nekoliko dana treba NOSITI PROTEZU STALNO I DANJU I NOĆU kako bi se što pre adaptirao
kada prođe period adaptacije ne treba nositi protezu noću.

5. U početku treba ŠTO VIŠE GOVORITI I ČITATI NAGLAS da se obezbedi govorna adaptacija.

6. Prilikom jela pacijent treba da uyima SITNIJE ZALOGAJE i da ih DELI NA OBESTRANE VILICE.

7. Potrebno je da pacijent ODRŽAVA HIGIJENU USTA I ZUBA (ako ima svojih zuba) na uobičajen način ČETKICOM I PASTOM najmanje dva puta dnevno ujutru I uveče.

8. Potrebno je takođe da pacijent ODRŽAVA HIGIJENU PROTEZA. Proteza se čisti POSLE SVAKOG JELA (ISPRATI MLAZOM VODE), A JEDNOM DNEVNO najbolje uveče protezu treba detaljno očistiti četkicom I pastom dobro je istrljati sa svih strana i zatim isprati pod mlazom vode.

9. NIJE DOZVOLJENO DA SE PROTEZA ČISTI TOPLOM VODOM, ALKOHOLOM, DETERDŽENTIMA I DRUGIM SREDSTVIMA KOJASE KORISTE U DOMAĆINSTVIMA.

10. U principu, proteze NE TREBA NOSITI NOĆU već ih oprane I čiste TREBA OSTAVITI U POSUDU SA VODOM. Povremeno nošenje proteza noću je dozvoljeno, ako pri tome pacijent nema nikakve tegobe.

11. PROTEZE SU LOMLJIVE PRI NESPRETNOM RUKOVANJU ILI PADU NA ČVRSTE PODLOGE

12. U slučaju pojave bola, žuljanja proteza, labavljena proteza ili nekih drugih problema treba se OBRATITI STOMATOLOGU.

bottom of page