top of page

Parodontologija

Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem potpornog aparata zuba. Bakterije uzrokuju paradontopatiju nakupljanjem između zuba i gingive (desni). Ako se bakterije redovno ne odstranjuju, stvaraju plak (plaque) koji se vremenom pretvara u kamenac. Kamenac može uzrokovati upalu gingive (oticanje, krvarenje i na kraju povlačenje mekog tkiva oko zuba). Nizom patoloških procesa atrofira kost oko zuba i zubi se počinju klimati i ispadati. Zato preporučujemo čišćenje kamenca 2 puta godišnje u našoj stomatološkoj ordinaciji opremljenoj posebnom opremom protiv paradontopatije. Pacijent ne može četkicom i zubnom pastom odstraniti kamenac i potreban je poseban zahvat i specijalizovana oprema.

Gingivitis

Gingivitis je zapaljenje gingive (desni) oko zuba. Postoji nekoliko vrsta gingivitisa, najčešći je tzv. kataralni gingivitis koji se manifestuje crvenilom ivičnih rubova gingive oko zuba i tipičnim...

Veštačka kost

Veštačka kost je biološki prihvatljiv materijal koji zamenjujje pravu kost na mestima gde je ona izgubljena kao posledica parodontopatije. Ovo je takođe hiruška intervencija koja se radi lokalizovano na jednom ili na više zuba.

Paradontopatija (parodontoza)

Parodontopatija je oboljene potpornog aparata zuba tj. vezivnog tkiva koji drži zub u kosti pa i same kosti. Karakteriše se upalnim procesima kao i degenerativnim promenama vezivnog tkiva...

Režanj operacije

Režanj operacija je deo treće faze lečenja parodontopatije. Predstavlja hirušku intervenciju koja se radi u lokalnoj anestaziji i posle koje pacijent odmah ide kući

bottom of page