top of page

Navigaciona implatologija

Navigaciona implatologija

Digitalna navigaciona implantologija predstavlja inovativan pristup u stomatološkoj implantologiji koji koristi digitalne tehnologije za precizno planiranje i postavljanje implantata u pacijentova usta. Ovaj pristup ima mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne metode postavljanja implantata, kao što su manje invazivnost, brži oporavak i veća preciznost.

Digitalna navigaciona implantologija započinje skeniranjem pacijentovih usta pomoću specijalizovanog skenera. Ovi skeneri mogu stvoriti detaljne 3D modele pacijentovih zuba, desni i kostiju, koji se zatim koriste za precizno planiranje postavljanja implantata. Planiranje se obično izvodi pomoću softvera za virtualno planiranje koji omogućava stomatologu da postavi implantate u idealnom položaju u odnosu na okolna tkiva i zube.

Nakon što je plan postavljanja implantata završen, stomatolog šalje informacije o planu u laboratoriju koji će napraviti specijalizovane vodiče za implantologiju. Ovi vodiči su precizno napravljeni kako bi se osiguralo da se implantati postavljaju u tačno predviđenim položajima.

Kada se pacijent pripremi za postavljanje implantata, stomatolog koristi vodiče za implantologiju kako bi precizno postavio implantate u tačno predviđene položaje. Korišćenje vodiča smanjuje potrebu za upotrebom skalpela i drugih invazivnih instrumenata, što smanjuje rizik od komplikacija i brže se zacjeljuje.

Digitalna navigaciona implantologija predstavlja značajan napredak u stomatološkoj implantologiji. Ovaj pristup smanjuje potrebu za invazivnim postupcima i brže se oporavlja, dok istovremeno pruža preciznije rezultate. Kao i sa svakim stomatološkim tretmanom, pacijenti trebaju razgovarati sa svojim stomatologom o svim opcijama liječenja i očekivanim rezultatima prije nego što odluče o postavljanju implantata.

bottom of page